Acţiunea locală – workshop-ul “Limitless Me” – Design de CV Creativ – a avut loc în data de 23 Mai 2017, la sediul Bibliotecii Municipale Drăgăşani, ca parte a proiectului “Variety is the spice of life – try walking in my shoes”, derulat de Youth for Exchange and Understanding, cu sprijinul Consiliului Europei.
Viziunea work-plan-ului este o societate deschisă şi tolerantă ce furnizează oportunităţi egale tuturor, indiferent de background sau caracteristici personale. În cadrul unui proces cu durata de un an se urmăreşte construirea capacităţii lucrătorilor de tineret de a stărui în realizarea acestei vizuni prin includerea dialogului intercultural şi a diversităţii de gen ca teme transversale în activitatea cotidiană: chestionarea practicilor actuale şi promovarea unora noi prin regândirea şi deconstruirea normelor culturale şi de gen din comunităţile locale.
Abordarea Asociaţiei Avangarde, organizatorul acţiunii, a fost de a utiliza prilejul pentru a reflecta nevoile stringente ale comunităţii locale, într-un mod relevant pentru posibilitatea de a genera efecte concrete. Activităţile de educaţie non-formală au urmărit conştientizarea în rândul elevilor a conceptului de gen, conştientizarea şi chestionarea stereotipurilor tradiţionale de gen privitoare la rolurile profesionale. Activităţile au fost concepute astfel încât să favorizeze reflecţia, introspecţia şi conştiinţa de sine, precum şi conştientizarea caracteristicilor mediului din comunitatea locală. Un alt ţel urmărit prin intermediul activităţii a fost conştientizarea lucrătorilor de tineret din comunitate cu privire la importanţa educaţiei non-formale şi a adâncirii interrelaţionării cu tinerii, bazată nu doar pe transferul de cunoştinţe curriculare. De asemenea, acţiunea a avut în vedere furnizarea inspiraţiei şi motivaţiei pentru dezvoltarea personală şi profesională prin cetăţenie activă, voluntariat şi participarea la schimburi internaţionale de tineret.
Având în vedere feedback-ul pozitiv primit, Asociaţia Avangarde a decis continuarea iniţiativei, în mod voluntar, sub forma unei caravane ce va furniza acţiuni similare în şcoli din comunităţi dezavantajate din întreg judeţul, în încercarea de a realiza conştientizarea beneficiilor introducerii elementelor de educaţie non-formală în practica pedagogică uzuală.
Asociaţia Avangarde adresează numeroase mulţumiri doamnelor reprezentante ale instituţiilor de învăţământ şi Bibliotecii Municipale, pentru găzduire, sprijin organizatoric, implicare şi în special pentru dedicarea cu care îşi derulează activitatea, în baza profundei convingeri că importanţa acordată resursei umane şi viitorului acesteia reprezintă cheia pentru dezvoltarea transsectorială a ţării noastre.
Vă mulţumim din nou şi abia aşteptăm să ne revedem pentru a educa în mod creativ copii şi tineri frumoşi, a-i ajuta să-şi îndeplinească visele şi a le aminti că împreună suntem LIMITLESS <3

Leave a Comment