Cursul de Comunicator al Dialogului Structurat a fost organizat de MTS în luna august 2017
într-o zonă superbă din judeţul Sibiu – o săptămână fără semnal voce sau internet 🙂 – dar care a reprezentat nu doar un curs, ci şi un bun prilej atât pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la înființarea programului Erasmus, cât şi pentru organizarea unei “Expoziţii umane” de conştientizare asupra campaniei “No Hate Speech Movement”.
În calitate de membru al Reţelei Naţionale de Comunicatori ai Dialogului Structurat, iniţiate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Asociaţia Avangarde organizează ateliere de consultare publică ce vor permite includerea input-ului oferit de participanţi în raportul ce va fi sintetizat laolaltă cu cele din restul judeţelor, în vederea contribuţiei tinerilor din comunităţile locale la alcătuirea noii Strategii Naţionale de Dialog Structurat şi a priorităţilor Preşedinţiei române a Consilului UE (semestrul I, 2019), în domeniul tineretului.
Parteneriatele, asocierile şi cooperarea între organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile publice locale şi judeţene reprezintă un instrument de dialog structurat axat pe identificarea lacunelor din cadrul politicilor publice actuale şi pe formularea de propuneri pentru ameliorarea situaţiei locale în domeniul tineretului.
Mobilizarea civică, dialogul multi-structurat şi instruirea în tehnici de advocacy în favoarea unui răspuns coerent al decidenţilor de politici publice reprezintă condiţii principale pentru dobândirea unui rol consolidat al societăţii civile în cadrul mecanismelor instituţionale de adoptare a politicilor publice la nivel naţional. Acţiunile de mobilizare civică pot contracara provocările existente în calea participării, precum nivele scăzute ale resurselor şi capacităţii de a disemina un mesaj coerent, relevant.
Reţelele de reprezentanţi ai – ONGurilor – instituţiilor publice – organizaţiilor de tineret – mass media – pot genera un cadru benefic, realizând o diagnoză comună a problemelor şi identificarea de soluţii pentru creşterea reprezentativităţii politicilor publice, ceea ce duce la dezvoltare comunitară şi societală, prin intermediul analizei de politici.
Reţeaua Naţională de Comunicatori ai Dialogului Structurat acţionează pentru a creşte nivelul de conştientizare asupra faptului că participarea la formularea politicilor publice generează beneficii sociale palpabile în viaţa cotidiană a comunităţilor.
Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea mecanismelor de participare publică şi cooperare civică reprezintă instrumente pentru conştientizarea modului în care asemenea iniţiative pot contribui la reducerea clivajelor sociale şi la sporirea oportunităţilor de dezvoltare a unei comunităţi.
Nu am fost educaţi să credem că părerea noastră contează. Dar în prezent, prin instrumente precum cele ale dialogului structurat, realitatea înconjurătoare poate fi rezultatul ideilor noastre, ale tinerilor europeni din România.

Now is our time to speak up and step up. Participation is not a value in itself and youth work is not a policy-free zone.

#comunicare
#ItsInYourHands
#DesignYourFuture
#StreetsOfTransylvania
#StreetsOfTransylvania
#TVinterview
#TeamRomania
#IncepeCuUnZambetAceastaDimineata
#CafeneaPublica
#EducatieNonformala
#NoHateSpeech
#NoHateSpeech
#NoHateSpeech
#NoHateSpeech
#HaveACoffeeWithUs

#hugs

#DialogulStructuratCuTinerii
#EuropeanYouthWeek2017

#DialogulStructuratCuTinerii
#TeamPhoto
#LumiParalele
#WelcomeToTheTalentShow
#hugs

 

 

 

 

Leave a Comment