ToolKit_ promoting social entrepreneurship

EN: Please find attached the ‘Promoting Social Entrepreneurship’ Tool Kit, developed within our ‘Entrepreneurship Goes Social’ project. We are hoping that young people you are working with find it a useful and fun instrument for them to become acquainted with the field of social entrepreneurship and involved in social economy initiatives.

We hope this publication will allow organizations in our network, as well as other NGOs, social enterprises and youth workers to integrate social entrepreneurship in their youth work and activities and young entrepreneurs to integrate a social dimension in their daily work. If you use the tools and would like to inform us about the results or have any questions please contact us at: avangarde@avangarde-training.ro or dobry.rozwoj.erasmus@gmail.com. We hope that you enjoy using this publication as much as we enjoyed making it.

This toolkit is published under a CC BY-SA license​, which means that you can copy, redistribute, remix, transform, and build upon the content for any purpose, even commercially, as long as you give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

RO: Vă oferim Tool Kit-ul “Promoting Social Entrepreneurship”, elaborat în cadrul proiectului “Entrepreneurship Goes Social”, cu speranţa că tinerii cu care lucraţi îl vor considera un instrument util şi plăcut în familiarizarea lor cu domeniul antreprenoriatului social şi în impulsionarea iniţiativelor de economie socială.

Publicaţia facilitează organizaţiilor din reţeaua noastră, precum şi altor lucrători de tineret, ONG-uri şi întreprinderi sociale, integrarea antreprenoriatului social în activităţile de tineret şi integrarea dimensiunii sociale în activitatea curentă a tinerilor antreprenori. Dacă utilizaţi metodele din broşură, vă invităm să ne contactaţi la avangarde@avangarde-training.ro sau dobry.rozwoj.erasmus@gmail.com cu rezultatele sau cu orice întrebări. Dorim să vă bucuraţi de utilizarea publicaţiei în aceeaşi măsură în care noi am avut bucuria de a o crea.

Acest Tool Kit este publicat sub licenţă CC BY-SA, putând fi copiat, redistribuit, re-editat, modificat şi dezvoltat pentru orice tip de utilizare, inclusiv comercială, cu condiţia creditării sursei, includerii unui link către licenţă şi indicării eventualelor modificări operate. Dacă re-editaţi, modificaţi sau dezvoltaţi materialul, contribuţiile vor fi distribuite sub aceeaşi licenţă a originalului.

Leave a Comment