ASOCIAŢIA “AVANGARDE” este o organizaţie non-guvernamentală a cărei activitate are ca obiective:

  • derularea de programe de pregătire profesională pentru dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe formarea continuă;
  • derularea de servicii de informare şi consiliere pentru îmbunătăţirea accesului la oportunităţile de pe piaţa muncii;
  • organizarea de cursuri de reconversie profesională la nivel local, judeţean, naţional;
  • sprijinirea şi încurajarea dezvoltării profesionale prin activităţi de cooperare în domeniul social si al educaţiei;
  • realizarea de analize, studii şi cercetări sociale, sondaje de opinie, consultanţă în aplicarea standardelor de calitate a serviciilor de formare profesională;
  • formarea de specialiști care să răspundă cerinţelor de pregătire actuale.500px Photo ID: 138378411 -