Accesul la formare profesionala se numara printre drepturile pe care le au salariatii, potrivit legislatiei muncii. Astfel, angajatorii sunt obligati sa asigure participarea acestora la programe de formare profesionala. Cei care nu respecta aceasta regula pot fi sanctionati de catre inspectorii de munca.

In Codul muncii sunt stabilite drepturile pe care le au angajatii, iar printre acestea se numara si cel de acces la formare profesionala. In acelasi timp, angajatorii trebuie sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.

Astfel, angajatorii sunt obligati sa asigure pe propria cheltuiala, pentru toti salariatii, participarea la programe de formare profesionala, dupa cum urmeaza:

  • minimum o data la doi ani, daca au cel putin 21 de salariati;
  • minimum o data la trei ani, daca au sub 21 de salariati.

“Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala (…) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate”, este mentionat in actul normativ.

Concret, modalitatea de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, dar si alte aspecte legate de formarea profesionala sunt stabilite prin acordul partilor si sunt incluse in acte aditionale la contractele individuale de munca.

In momentul de fata, neindeplinirea obligatiei de a asigura participarea la formare profesionala nu este sanctionata de Codul muncii, insa acest lucru poate fi facut, totusi, de catre inspectorii de munca.

“Desi Codul muncii stabileste aceasta obligatie de formare profesionala pentru angajatori, legiuitorul nu stipuleaza si sanctiuni pentru neindeplinirea ei. Exista doua variante legale prin care se poate sanctiona angajatorul care nu isi indeplineste obligatia cu privire la formarea profesionala. Astfel, in baza controlului efectuat si a constatarii nerespectarii obligatiei cu privire la formarea profesionala, Inspectia Muncii, prin inspectorii sai, poate sanctiona contraventional angajatorul. Inspectorii de munca pot stabili, totodata, masuri in vederea remedierii problemelor legale constatate in urma controlului. In acest context, angajatorul care nu indeplineste sau indeplineste partial la termenul stabilit masura dispusa de Inspectia Muncii realizeaza o contraventie”, este de parere Raluca Dinica, Director Operational al companiei de externalizare a salarizarii si administrare a personalului Smartree Romania.

Mai exact, Inspectia Muncii controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca, potrivit Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Prin urmare, inspectorii de munca pot sa dispuna angajatorului masuri pentru a remedia neconformitatile constatate.

Daca angajatorul nu indeplineste sau indeplineste partial masurile dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite, acesta poate primi o amenda cuprinsa intre 5000 si 10.000 de lei.

In afara de aceasta posibilitate, specialistul consultat de AvocatNet.ro a adaugat ca salariatii pot da in judecata angajatorul pentru a-l obliga sa le asigure participarea la programe de formare profesionala.

“O a doua varianta o reprezinta actionarea in judecata a angajatorului de catre salariati. Din punct de vedere practic, aceasta abordare este una destul de complicata (din motive lesne de inteles). In cazul in care exista reprezentanti ai salariatilor/sindicat, acestia ar putea avea o oarecare influenta in organizarea formarii profesionale de catre angajatorul care are aceasta obligatie. Planul de formare profesionala devine anexa la contractul colectiv de munca, iar obligatiile stabilite in sarcina angajatorului vor trebui respectate”, ne-a spus Raluca Dinica.

Atentie! Daca angajatorul nu asigura participarea la formare profesionala, Codul muncii stabileste ca salariatii au dreptul sa ceara un concediu platit pentru formare profesionala de pana la zece zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

Concediul de formare profesionala constituie vechime in munca

Perioada in care un salariat se afla in concediu de formare profesionala reprezinta, potrivit Codului muncii, vechime in munca. Prin urmare, nici durata concediului de odihna anualnu este afectata.

“Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul”, dispune actul normativ citat. Aceasta regula se aplica indiferent ca este vorba de un concediu cu sau fara plata.

Concediul fara plata de formare profesionala este acordat la cererea salariatului, in perioada de formare profesionala pe care acesta o urmeaza din propria initiativa. In acest sens, cererea trebuie inaintata angajatorului cu minimum o luna inainte de efectuarea concediului.

“Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala”, mai scrie in document.

Cu toate astea, angajatorului ii este permis sa refuze solicitarea de concediu pentru formare profesionala, insa doar daca absenta salariatului ar afecta grav desfasurarea activitatii.

Important! Concediul fara plata de formare profesionala poate fi efectuat si fragmentat, daca acesta este solicitat pentru a sustine examenele de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru a sustine examenele de promovare in anul urmator, in cadrul institutiilor de invatamant superior.

Salariatii nu pot demisiona daca beneficiaza de formare profesionala din initiativa angajatorului

Daca angajatorul are initiativa trimiterii la cursuri/stagii de formare profesionala, atunci acesta va suporta cheltuielile necesare pentru participarea salariatului.

In acest caz, salariatul nu poate demisiona, pentru o perioada de timp determinata, decat daca despagubeste angajatorul cu sumele cheltuite pentru formarea sa profesionala.

“Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala (…) nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional. (…) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei (…) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, prevede Codul muncii.

De retinut este ca, in aceasta situatie, este vorba de o initiativa a angajatorului, nu de obligatia de a asigura participarea salariatilor la formare profesionala.

Daca isi da demisia, salariatul trebuie sa suporte cheltuielile de formare proportional cu perioada nelucrata din cea stabilita de comun acord cu angajatorul. Perioada de timp in care angajatul nu poate demisiona este stabilita de catre parti printr-un act aditional la contractul individual de munca.

Atentie! Suportarea cheltuielilor de formare profesionala de catre salariat intervine chiar si in situatia in care acesta este concediat, pe parcursul perioadei de timp stabilite prin actul aditional, pentru motive disciplinare. Nota: Mai multe informatii despre acest subiect gasiti aici.

SONY DSC

Leave a Comment