Broşura de prezentare a celei de-a doua Săptămâni europene a competențelor profesionale și a mesajelor acestui eveniment: DG EVSW – Introductory Leaflet – RO v02

DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL!

20-24 noiembrie 2017

Alăturați-vă!

#EUVocationalSkills

Aflaţi mai multe:

ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

#EUVocationalSkills

Inițiative asociate:

Noua agendă pentru competențe în Europa

Alianța europeană pentru ucenicii

Garanția pentru tineret

Erasmus+

Fondul social european

Drop’pin@EURES

Primul tău loc de muncă EURES

Parteneri:

Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)

Fundația Europeană de Formare

 

 

Leave a Comment