RO:

Conform feedback-ului primit, Râmnicu Vâlcea a fost, pentru o zi, capitală europeană a tineretului <3.

Mulţumim că au dat curs invitaţiei de a participa reprezentanţilor: Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea (cu mulţumiri suplimentare pentru găzduire), Instituţiei Prefectului Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi, nu în ultimul rând, celor aproximativ 25 de lucrători de tineret şi tineri care au lucrat cu noi, discutând, din propriile perspective şi experienţe trăite în comunitatea locală, idei privitoare la priorităţile naţionale pentru Preşedinţia Română a Consiliului UE (2019) în domeniul tineretului. Mulţumim Ministerului Tineretului şi Sportului pentru îndrumare şi pentru oportunitatea de a activa în cadrul Reţelei Naţionale de Comunicatori ai Dialogului Structurat. Mulţumim Consiliului Europei şi coordonatorului naţional No Hate Speech, Irina Drexler pentru sprijinul acordat iniţiativei noastre de a promova valorile toleranţei şi non-discriminării printr-un mesaj de conştientizare cu privire la rolul nostru, al tuturor, în ameliorarea situaţiilor de excluziune cărora le sunt supuşi, pe criterii etnice şi de statut economico-social, mulţi copii, provenind în special din mediul rural.

Mulţumim Comisiei Europene pentru includerea în seria de evenimente dedicate Săptămânii Europene a Competenţelor Profesionale (mai multe detalii aici: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en). Cafeneaua publică s-a încheiat chiar cu o discuţie constructivă şi în spirit liber cu privire la importanţa-cheie a acestor competenţe.

Evenimentul, precum şi întregul proiect de Dialog Structurat al MTS, din care acesta face parte, reprezintă un exemplu de metodă prin care organizaţiile non-guvernamentale de tineret constituie un veritabil liant între autorităţile publice şi tineri, facilitând participarea acestora la deciziile care îi vizează.

Pentru următorul eveniment pregătim surprize interesante cu care vă ţinem la curent…every step of the way :).

 

EN:

According to feedback we received, Râmnicu Vâlcea has been, at least for one day, a European youth capital <3.

Extending our appreciation for honoring the invite to: Vâlcea County Directorate for Youth and Sports (for hosting as well); Vâlcea Prefect’s Office; Vâlcea County Council; Vâlcea County Schooling Inspectorate and, not lastly, to the almost 30 youth workers and youth who have worked alongside discussing, in the perspective of their own local community experiences, ideas regarding the Youth Priorities of the Romanian Presidency of the EU Council (2019). Thank you to the Ministry of Youth and Sports for their guidance and for the opportunity to be an active part in the National Network of Structured Dialogue Communicators.

We thank the Council of Europe and the No Hate Speech national coordinator for supporting our initiative of promoting tolerance and non-discrimination through an awareness message regarding the part that of each us have to play in alleviating exclusion situations based on ethnicity and socio-economic status, which so many children are facing, especially in rural environments.

Thank you to the European Commission for having our event on the European Vocational Skills Week Map (more info:  https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en). The final section of our public café was focused specifically on the key-importance of vocational competence and on factors influencing skill development.

The event, as well as the whole Ministry of Youth and Sports Structured Dialogue project, represents an example on how youth CSOs can constitute a reliable catalyst by facilitating youth participation in public policy decision making.

In scope of our next event, we are preparing some exciting surprises which we’ll update you on, every step of the way :).

 

 

 

Leave a Comment