Venim în sprijinul agenţilor economici şi angajaţilor cărora le este obligatorie absolvirea Cursului de Igienă, cu cel mai mic preţ de pe piaţă şi cel mai bun formator din regiune în domeniu. 

                Perioadă curs: 16 – 30 martie. Înscrieri: 12 -15 martie

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ŞI MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ABSOLVIREA CURSULUI “NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ” ESTE OBLIGATORIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 5 H.G. 857/2011 PRIVIND STABILIREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR LA NORMELE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE, PENTRU PERSONALUL ANGAJAT ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

PRODUCŢIA, PRELUCRAREA, DEPOZITAREA, PĂSTRAREA, TRANSPORTUL ŞI DESFACEREA ALIMENTELOR; ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

ASISTENŢĂ MEDICALĂ, COLECTIVITĂŢI DE COPII ŞI TINERI, UNITĂŢI DE CAZARE

PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA APEI POTABILE ŞI PRODUCŢIA APEI ÎMBUTELIATE

SERVICII DE ÎNGRIJIRE CORPORALĂ (COSMETICĂ, FRIZERIE, COAFURĂ, MANICHIURĂ, PEDICHIURĂ, MASAJ ETC.)

SERVICII DE TIP DEZINFECŢIE, DEZINSECŢIE, DERATIZARE

                Se adresează:

                Vânzătorilor, casierilor, şefilor de secţii, operatorilor, managerilor care lucrează în domeniul manipulării şi procesării alimentelor şi comercializarea alimentelor vrac sau neambalate individual;

                Infirmierelor, cameristelor, personalului de curăţenie;

                Operatorilor şi personalului tehnic din uzinele de procesare a apei potabile, inclusiv staţiile de pompare şi epurare a apei potabile;

                Personalului prestator de servicii de îngrijire corporală;

                Operatorilor şi personalului tehnic al prestatorilor de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. 

Foarte important!: CONFORM H.G. 857/2011, LIPSA UNUI CERTIFICAT DE INSTRUIRE PRIVIND ÎNSUŞIREA NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ SE PEDEPSEŞTE CU AMENDĂ DE LA 500 LEI LA 1.000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE, RESPECTIV CU AMENDĂ DE LA 5.000 LEI LA 10.000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE CARE ANGAJEAZĂ PERSONAL CĂRUIA ÎI LIPSEŞTE ATESTAREA.

Pentru înscrieri descărcaţi Fisa de inscriere r2

 

 

Leave a Comment